OPLEIDING

Shiatsu-opleiding aan de European Shiatsu Academy


De shiatsu-opleiding van de European Shiatsu Academy is onderverdeeld in:

 

1-jarige opleiding tot Shiatsu-masseur Meer informatie...

Deze opleiding bestaat uit 10 lesweekenden (140 praktijk lesuren) waarin de cursist de volledige Namikoshi Shiatsu-basistechniek leert en kennismaakt met de meridiaanleer. Na afloop van deze module is de cursist in staat een volledige basisbehandeling te geven. Bij een goed afgelegd examen krijgt de masseur zowel het Nederlandse ESAcademy certificaat als het NSE certificaat + pasje. Voor deze opleiding is Medische basiskennis niet vereist.


3-jarige opleiding tot Medisch Shiatsu-therapeut ©

Deze opleiding bestaat uit de volgende modules:

•  Shiatsu-masseur (zie 1-jarige opleiding)

•  Medische basiskennis

•  Anamnese en praktijkvoering

•  Meridiaanleer

•  4 specialisaties

•  Praktijkervaring

 

Medische Basiskennis

Deze module dient te worden gevolgd bij een externe, zelfgekozen instantie.

 

Anamnese en praktijkvoering

In deze module van 1 dag leert de cursist hoe hij een vraaggesprek voert met een cliënt, voorafgaand aan een behandeling. Daarnaast krijgt hij/zij tijdens deze dag richtlijnen aangereikt over hoe op adequate wijze een praktijk kan worden gevoerd.

 

Meridiaanleer Meer informatie...

Deze module bestaat uit 6 lesdagen waarin het meridiaanstelsel dieper wordt uiteengezet. Meridianen zijn de energiebanen die volgens de Traditionele Chinese Geneeskunst door het lichaam lopen. De behandelingen die geleerd worden in de module specialisaties verlopen via dit meridiaanstelsel.

Aan de module Meridiaanleer kan alleen deelgenomen worden als men de Namikoshi Shiatsu basis heeft en de Medisch Basiskennis heeft voltooid. Aan studenten kan gevraagd worden de certificaten of diploma's te overleggen.

 

Specialisaties

Binnen de vervolgopleiding tot Medisch Shiatsu-Therapeut kan de cursist zelf 4 specialisaties kiezen. Aan deze specialisaties kan alleen deelgenomen worden als de men de Meriadaanleer bij de Academy heeft gevolgd.


Deze specialisaties worden uitsluitend door de aan de ESAcademy verbonden docenten gegeven. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke specialisaties:


•  Shiatsu en Arthrose/Arthritis         

•  Shiatsu en Chemotherapie

•  Shiatsu en Epicondilytis

•  Shiatsu en Lage Rugpijn

•  Shiatsu en Rheuma

•  Shiatsu en Whiplash

•  Shiatsu en Diabetes Mellitus   

•  Shiatsu en Stretching

•  Shiatsu en Sport®

•  EHBO-punten

•  Trias Binks

•  Concentratieproblemen

•  Puisten en steenpuisten

•  Schildklierproblemen

•  Acupressure behandelingen

•  Shiatsu en Hormonaal problemen

•  Shiatsu en Knieproblemen

•  Shiatsu en Bekkeninstabiliteit

•  Allergie

•  Micromassage

•  Tractus Digestivus

e.a.


De Academy biedt 4 specialisaties per jaar aan. Onder Data en Prijzen vindt u welke specialisaties op dit moment aangeboden worden. Voor iedere gevolgde specialisatie ontvangt de cursist een certificaat.

 

Praktijkervaring

Tijdens of na de modules dient de cursist praktijkervaring op te doen. Deze mogelijkheid wordt geboden in het deelnemen aan beurzen en open dagen. Minimaal 3 dagen dient de cursist mee te werken aan demonstraties op een beurs.


Jin Shin Do® Meer informatie...


Jin Shin Do® betekent letterlijk: de Weg van de Mededogende Geest.

Door diverse punten op de wondermeridianen met zachte druk vast te houden, ontstaat er een verandering in de energiestroom. De behandelaar fungeert als een tussengeleider voor diegeen die ligt.


Door deze techniek worden psychische blokkade's opgeheven. Dit kan dus erg goed helpen tegen gevoelens van angsten, depressie en bijvoorbeeld woedeaanvallen.

Copyright ©  European Shiatsu Academy 2020