HISTORIE NEDERLAND

Shiatsu-geschiedenis in Nederland

 

Denis J. Binks (1930-1997) volgde zijn opleiding aan het Japan Shiatsu College in Tokyo, Japan. Zijn leermeester was Tokujiro Namikoshi-sensei. Na zijn opleiding tot shiatsu-therapeut en shiatsu-docent introduceerde hij de nog onbekende behandelmethode in 1975 in Nederland. Een jaar later opende hij de Nippon-Nederlandse Shiatsu School.

 

Deze school leverde een belangrijke bijdrage aan het veranderingsproces ten aanzien van gezondheid en gezondheidszorg, dat in de jaren zeventig van de vorige eeuw op gang kwam. Binnen diverse disciplines van de zorg ontstond belangstelling voor Shiatsu als zelfstandige holistische therapie en als complementaire behandelmethode. De oosterse denkwijze dat lichaam, geest en hart met elkaar verbonden zijn, integreerde zich in de westerse geneeskunde.

 

De Nederlandse Shiatsu School spreidde haar vleugels uit richting Europa. Denis Binks en Roberto Taverna van de Italiaanse Shiatsu School in Rome ontwikkelden een hechte samenwerking. Later sloot de Zwitserse Namikoshi Shiatsu School zich aan bij het tweetal. In 1993 leidde dit tot de oprichting van de European Shiatsu Academy met secties in Nederland, Italië en Zwitserland. Op verzoek van Toru Namikoshi-sensei richtte Denis, eveneens in 1993, de European Shiatsu Association op.Geschiedenis van de European Shiatsu Academy

 

Denis Binks bracht in 1975 na zijn opleiding bij Tokujiro Namikoshi-sensei in Japan, Shiatsu naar Europa. In overleg met zijn leermeester richtte hij in 1976 de Nippon-Nederlandse Shiatsu School op. Deze naam geeft de verbinding aan met Japan (Nippon). Toch heeft de Nederlandse Shiatsu School zich op eigen wijze ontwikkeld.

 

Het holistische denken, intrinsiek in de oosterse cultuur, was in de zeventiger jaren van de vorige eeuw in het westen onbekend. Er heerste een absolute scheiding tussen lichaam en geest. Een moeilijke taak om een oosters behandelsysteem gericht op een totale benadering van de mens over te dragen.

De aanvankelijke scepsis voor de eeuwenoude oosterse kennis van gezondheid veranderde langzaamaan in het westen en de Nippon-Nederlandse Shiatsu School groeide onder de bezielende leiding van Denis Binks tot een Europees Shiatsu instituut.

 

De European Shiatsu Academy, als onderdeel van de Nederlandse school, richtte Denis Binks op om aan de groeiende vraag van buitenlandse groepen naar Shiatsu-seminars te kunnen voldoen.

 

Tot zijn plotselinge overlijden in 1997 heeft Denis Binks gewerkt aan de overdracht en ontwikkeling van Shiatsu. Na een bezinningsperiode heropende een enthousiast team Nederlandse en Italiaanse docenten de school in 1999 onder de naam: European Shiatsu Academy.

 

De Academy heeft het doel om iedereen die geïnteresseerd is verantwoord op te leiden in Medisch-Shiatsu®, gebaseerd op de wetenschappelijk onderbouwde Namikoshi Shiatsu-behandelmethode.

 

Copyright ©  European Shiatsu Academy 2020